English

Proces en
verantwoordelijkheid

Opdrachtgevers wensen een technisch feilloos systeem. Daarbij willen ze de regie en eindverantwoordelijkheid over het project graag overdragen. Transparantie, kostenbeheersing, kwaliteitsborging en projectregie zijn voorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling en implementatie van systemen.

Alphatron Security Systems gaat voor de ultieme oplossing op zoek naar het antwoord op de vraag achter de vraag. We moeten steeds in staat zijn om onze opdracht te herdefiniëren; door uit te gaan van de eindgebruiker en door iedere vraag in zijn unieke context te plaatsen. Vanuit die redenering nemen we verantwoordelijkheid voor het proces én voor het functioneren van het systeem. We werken volgens gecertificeerde processen, waaronder: VCA**, VEBON-NOVB.

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Alphatron Security Systems werkt mee aan dit initiatief en streeft ernaar om op korte termijn een volledig certificaat in de wacht te slepen. Meer informatie over de prestatieladder vindt u hier: www.skao.nl

Op zoek naar het antwoord op de
vraag achter de vraag

Het goed vertalen van een klantvraag naar een toepasbare oplossing vraagt om een zorgvuldig traject. Dat traject is hieronder gefaseerd in kaart gebracht. Omdat geen enkele opdracht gelijk is, kunnen de verschillende fases per geval meer of minder tijd in beslag nemen.

     

De klant voorzien van een gerichte analyse en een praktisch advies, met een helder overzicht van de financiële consequenties.  

De vraag achter de behoefte van de klant definiëren en vastleggen in een ontwerp waarin alle onderdelen worden samengebracht. Een functioneel ontwerp vertalen naar een doeltreffend technisch concept met aandacht voor “the human touch” in technologie.
     

Alle systeemcomponenten samenvoegen, configureren en voor uitlevering conform protocollen testen en afregelen. 

Het systeem volgens het plan van aanpak integreren en op locatie samenvoegen tot een werkend systeem. 

De verantwoordelijkheid dragen voor een vlekkeloos functionerend systeem – met inzet van onze eigen servicedienst.