English
Infra    |   12 februari 2015

3D cameraontwerp “nieuwe Botlekbrug”

3D cameraontwerp “nieuwe Botlekbrug”
Alphatron Security heeft in samenwerking met CS-A15 een 3D camera-simulatie tool van de Botlekbrug ontwikkeld, waarmee zeer nauwkeuring de positie van de camera bepaald kan worden.

Momenteel is het consortium A-Lanes A15 bestaande uit Ballast Nedam, Strukton, Strabag en John Laingdruk bezig met de bouw van de nieuwe Botlekbrug pal naast de bestaande brug langs de A15. De bouw van de nieuwe Botlekbrug maakt onderdeel uit van het project verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein en wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd. De nieuwe Botlekbrug heeft een lengte van 1200 meter, 2 beweegbare hefdelen en een overspanning van 92 meter. Daarmee is het de grootste hefbrug van Europa en het zal na oplevering de doorstroming van en aan de Maasvlakte aanzienlijk verbeteren.

A-Lanes schakelt de combinatie Croon Elektrotechniek en Strabag (CS-A15) in voor specifieke kennis met betrekking tot tunnel- en verkeerstechnische installaties. Alphatron Security Systems is als onderaannemer van CS-A15 nauw betrokken bij dit project. Door onze kennis en expertise is Alphatron gevraagd het complete camerasysteem en communicatiesysteem te ontwerpen en uiteindelijk bedrijfsvaardig op te leveren.

3D-Camera ontwerp

Bij de nieuwe Botlekbrug is het van cruciaal belang dat er goed overzicht wordt gehouden op het weg- en waterverkeer. Sterker nog, het gehele systeem dient zodanig ontworpen te zijn dat de gehele brug redundant in beeld gebracht kan worden. Reden hiervoor is, dat bij uitval van één camera de Botlekbrug alsnog bediend moet kunnen worden.                     

Om dit te bereiken heeft Alphatron Security Systems in samenwerking met CS-A15 een 3D camera-simulatie tool van de Botlekbrug ontwikkeld, waarmee zeer nauwkeuring de positie van de camera bepaald kan worden. De simulatie simuleert het bijbehorende camerabeeld.

Akoestische simulatie

Op en rond de Botlekbrug zijn door Alphatron luidsprekers geprojecteerd die zowel langzaam verkeer, snel verkeer als de scheepvaart bedienen. Deze luidsprekers moeten zorgen dat omroepberichten hoorbaar worden gemaakt. Dit moet met een voldoende hoog geluiddrukniveau gebeuren, en met zo min mogelijk vervorming van het signaal.

Met behulp van de akoestische simulatie is vooraf vrij nauwkeurig vast te stellen of de beoogde projectering van de luidsprekers toereikend is om op en rond de Botlekbrug verstaanbaar om te roepen.