English

Marktsegmenten en
praktijkervaringen

Alphatron Security Systems heeft uitgebreide ervaring met de diverse marktsegmenten, waardoor nieuwe uitdagingen snel en adequaat in kaart gebracht kunnen worden. Doordat Alphatron Security Systems thuis is in het gehele veld, is het bovendien regelmatig mogelijk om kennis, die is opgedaan in het ene segment, over te hevelen naar een ander segment. Klanten profiteren hierdoor van de nieuwste inzichten en ervaringen op het gebied van security management.

Overheid

 
 

De maatschappelijke roep om een gevoel van veiligheid is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Overheden en dienstverleners die werkzaam zijn in de openbare ruimte maken daarom steeds vaker gebruik van de inzet van cameratoezicht. Denk hierbij aan cameratoezicht in gemeenten, de beveiliging van bedrijventerreinen en de inzet van beeldregistratiesystemen in het openbaar vervoer.

Bij de ontwikkeling en realisatie van dergelijke systemen spelen de kwaliteit en de privacy van burgers een belangrijke rol. Alphatron Security Systems is door jarenlange ervaring in staat om overheidsorganen te adviseren over de technische mogelijkheden en de beperkingen als gevolg van de privacywetgeving op het gebied van cameratoezicht op openbare plaatsen.

• Consultancy
• Ergonomische inrichting van centrale meldkamers
• Levering en realisatie
• Beheer en onderhoud