English

Marktsegmenten en
praktijkervaringen

Alphatron Security Systems heeft uitgebreide ervaring met de diverse marktsegmenten, waardoor nieuwe uitdagingen snel en adequaat in kaart gebracht kunnen worden. Doordat Alphatron Security Systems thuis is in het gehele veld, is het bovendien regelmatig mogelijk om kennis, die is opgedaan in het ene segment, over te hevelen naar een ander segment. Klanten profiteren hierdoor van de nieuwste inzichten en ervaringen op het gebied van security management.

Logistiek & transport

 

Door de vele handelingen en soms ingewikkelde processen is het belangrijk om over de juiste informatie te beschikken. Het “zoekraken” van goederen is meer dan vervelend en discussie met klanten moet zoveel mogelijk vermeden worden. Mede met deze invalshoek heeft Alphatron Security Systems diverse concepten ontwikkeld bij klanten die bijdragen aan beheersbaarheid van de interne processen. De sector wordt veelvuldig geconfronteerd met vermissing van duurzame goederen en wil zich hier zoveel als mogelijk is tegen beschermen. Dan is de beschikbaarheid over goede beeld en geluidsinformatie van groot belang. Anders kan de continuïteit in het gedrang komen. Ook hier is maatwerk het sleutelwoord.

• Procesbewaking
• Track & Trace
• Terreinbeveiliging
• Incident management