English

Marktsegmenten en
praktijkervaringen

Alphatron Security Systems heeft uitgebreide ervaring met de diverse marktsegmenten, waardoor nieuwe uitdagingen snel en adequaat in kaart gebracht kunnen worden. Doordat Alphatron Security Systems thuis is in het gehele veld, is het bovendien regelmatig mogelijk om kennis, die is opgedaan in het ene segment, over te hevelen naar een ander segment. Klanten profiteren hierdoor van de nieuwste inzichten en ervaringen op het gebied van security management.

Infra

Voor het toezicht langs snelwegen, het op afstand bedienen van bruggen en sluizen en het beheren van verkeersstromen in tunnels zijn camera- & communicatiesystemen de norm. Alphatron Security Systems ontwikkelt, produceert en installeert deze complexe systemen. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de aandachtspunten die aan de basis staan van de systeemconfiguratie.

Communicatiesystemen in tunnels
De veiligheid en de doorstroming in tunnels wordt mede gegarandeerd door de inzet van technisch hoogstaande systemen. Tegenwoordig worden alle tunnels in Nederland aangepast aan de landelijke tunnelwet. Alphatron Security Systems levert de systemen die hieraan voldoen.

Afhankelijk van uw vraag kunt u bij Alphatron Security Systems terecht voor:
• Advisering in voortraject
• Complete engineering (o.b.v. de SE-methodiek)
• Assemblage en installatie op locatie
• Service en onderhoud op locatie
• Installatie- en gebruikerstraining