English

Marktsegmenten en
praktijkervaringen

Alphatron Security Systems heeft uitgebreide ervaring met de diverse marktsegmenten, waardoor nieuwe uitdagingen snel en adequaat in kaart gebracht kunnen worden. Doordat Alphatron Security Systems thuis is in het gehele veld, is het bovendien regelmatig mogelijk om kennis, die is opgedaan in het ene segment, over te hevelen naar een ander segment. Klanten profiteren hierdoor van de nieuwste inzichten en ervaringen op het gebied van security management.

Gezondheidszorg

De behoefte aan efficiënte communicatievormen speelt in de gezondheidszorg een grote rol. Communicatie op afstand biedt de oplossing; niet alleen tussen medewerkers en patiënten, maar ook tussen patiënten en familie. Daarnaast is op diverse onderzoeksafdelingen video-ondersteuning onmisbaar geworden en is ook veiligheid in ziekenhuisomgevingen van cruciaal belang. Alphatron Security Systems heeft uitgebreide expertise binnen de gezondheidszorg en is in staat om voor specifieke vraagstukken unieke oplossingen te ontwikkelen.

In nauwe samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft Alphatron Security Systems een doeltreffend patiëntobservatiesysteem ontwikkeld. Uiteraard besteedt Alphatron Security Systems volop aandacht aan het beveiligen van gevoelige informatie. Alle geleverde systemen voldoen aan de eisen die binnen de zorg aan apparatuur worden gesteld.

• Patiëntobservatie Intensieve Zorg
• Patiëntobservatie Behandelafdelingen
• Patiëntobservatie Onderzoek (in combinatie met onderzoekdata)
• Contact Ouder-kind
• Cameraobservatie Beveiliging